Taal wisselen

Selecteer de taal

Polatie

Via deze tabellen kunt u getallen interpoleren en/of extrapoleren

Interpolatie

x1 x2 x3
y1 y2 y3
?

Linkse Extrapolatie

x1 x2 x3
y1 y2 y3
?

Rechtse Extrapolatie

x1 x2 x3
y1 y2 y3
?

 

Vul uw getalwaardes in en druk op de bereken knop om het rekenresultaat te kennen.

De rekenresultaten worden niet afgerond.