Privacybeleid Cookiebeleid Algemene voorwaarden

Taal wisselen

Selecteer de taal

zonsverduisteringen

Astronomical Algorithms - tweede editie - Jean Meeus - hoofdstuk 54

Eclipsen

Zonsverduisteringen

Omschrijving Resultaat Eenheden
Dagnummer (Blz 65) dagnummer integer tussen 1 en het totaal aantal dagen in een jaar
Aantal dagen in het opgegeven jaar (Blz 62) aantal dagen in het opgegeven jaar 365 (geen schrikkeljaar) of 366 (schrikkeljaar)
Dagnummer / aantal dagen in het opgegeven jaar decimaal getal decimaal getal kleiner dan of gelijk aan 1
k (49.2) k waarde van k met decimalen
Aangepaste k (Blz 379) aangepaste k afgeronde k
 
JDE (49.1) JDE JDE
M (49.4) M graden
MA (49.5) MA graden
F (49.6) F graden
Hoe dicht is F bij 0, 180 or 360? F rest graden
omega (49.7) omega graden
F1 (Blz 380) F1 graden
P (Blz 381) P dimensieloos
Q (Blz 381) Q dimensieloos
Gamma = kleinste afstand van de as van de schaduw van de maan tot het center van de aarde (Blz 381) gamma equatoriale straal van de aarde
u = straal van de maan haar slagschaduwconus in het fundamenteel vlak (het vlak dat door het centrum van de aarde loopt en loodrecht op de as van de schaduw van de maan)(Blz 381) u equatoriale straal van de aarde
Straal van de bijschaduwconus in het fundamenteel vlak (Blz 381) straal bijschaduwconus equatoriale straal van de aarde
 
Is er een zonsverduistering? (Blz 380) zonsverduistering tekst
 
Locatie? (Blz 380) locatie tekst
Zichtbaarheid zichtbaarheid tekst
Type (ligt gamma tussen -0.9972 en 0.9972?) type tekst
Type (is abs(gamma) > 1.5433 + u?) type tekst
Type (ligt abs(gamma) tussen 0.9972 en 1.5433+u?) type tekst
Type (ligt abs(gamma) tussen 0.9972 en 1.0260?) type tekst
Type (ligt abs(gamma) tussen 0.9972 en 0.9972 + abs(u)?) type tekst
Centraal type (totaal, ringvormig of ringvormig-totaal) centraal type tekst
Magnitude van de eclips (in geval van een gedeeltelijke verduistering) (54.2) magnitude eclips dimensieloos
 
Correctie, toe te voegen aan JDE (54.1) correctie JDE fractie
DeltaT voor het opgegeven jaar deltaT dagfractie
Finale JDE finale JDE JDE
Gregoriaanse datum/tijd voor het maximum van de eclips finale gregoriaanse datum/tijd weekdag/datum/tijd (UT)

Opmerkingen:

De algoritmes in dit hoofdstuk zijn niet bedoeld om grote nauwkeurige resultaten te bieden.

Voor limietgevallen, dient voor de bepaling het eclipstype een meer nauwkeurige berekening uitgevoerd te worden.

Voor de zonsverduisteringen van de jaren A.D. 1951 tot 2050, bedraagt de gemiddelde fout 22 seconden en de grootste fout 66 seconden voor het berekende tijdstip waarop het eclipsmaximum plaats heeft.

DeltaT is gebaseerd op de "Five Millenium Canon of Lunar Eclipses (Espenak and Meeus)"