Privacybeleid Cookiebeleid Algemene voorwaarden

Taal wisselen

Selecteer de taal

Gezongen door Marie Sophie Wegge in 1980

 

‘t was onlangs al in de groene weide

Met mijnen liefsten minnaar al aan mijn zij

’t was om ons jeugdig hartje te verblijden

Hij was content ja omdat hij was bij mij

’t was om ons jeugdig hartje te verblijden

Hij was content ja omdat hij was bij mij

  

Maar als mijne moeder dat nu kwam te weten

Dat ie hij mij al zo lang verlaten heeft

Heeft ze zij mij al aan de deur gesmeten

En sprak mijn kind ‘k heb het u al lang gezeid

Heeft ze zij mij al aan de deur gesmeten

En sprak mijn kind ‘k heb het u al lang gezeid

  

Maar als ek ik hem dan nu kwam t’ontmoeten

Sprak ik em aan met mijn oogjes vol getraan

Waar is de tijd dadde gij mij viel ter voeten

Dadde gij zwoert van mij nooit meer af te goan

Waar is de tijd dadde gij mij viel ter voeten

Dadde gij zwoert van mij nooit meer af te goan

  

Ach schoone lief kedde joe (dialect voor "ik ben jou") al zo lang vergeten

Want mijne zinnen die zijn voor u niet meer

Zijde gij bevrucht gij moet het nu maar weten

Hetgene gij draagt ja dat is van mij toch niet

Zijde gij bevrucht gij moet het nu maar weten

Hetgene gij draagt ja dat is van mij toch niet

  

Ach jonge dochter vrij nooit met zulke jonkmans niet

Blijft in ’t plezier vooraleer gij komt te trouwen

En maakt altijd dat de bloem in ‘t kleur blijft stoan

Blijft in ’t plezier vooraleer gij komt te trouwen

En maakt altijd dat de bloem in ‘t kleur blijft stoan

 

Met dank aan Johan Morris (http://www.wreed-en-plezant.be) voor de tekstaanvullingen