ตัวสลับภาษา

เลือกภาษาของคุณ

รูปทรงกระบอกแนวตั้ง

การคํานวณเนื้อหาทั้งหมดและบางส่วนของรูปทรงกระบอกแนวตั้ง

รูปทรงกระบอกแนวตั้ง
พร้อมที่จะตรวจสอบอินพุตของเส้นผ่านศูนย์กลางของรูป ภายใน
พร้อมที่จะตรวจสอบอินพุตของความสูงของ รูป
พร้อมที่จะตรวจสอบการป้อนข้อมูลของระดับน้ํามันเชื้อเพลิง ของรูป
     
   

ผลลัพธ์การคํานวณ

0 มม
0 มม
0 มม
0 ลิตร
0 ลิตร
0 ลิตร